We wrześniu 2009 roku powstała spółka Novatek Polska, która działalność dystrybucyjną rozpoczęła w roku 2010. W 2020 r. nastąpiła zmiana nazwy na Novatek Green Energy Sp. z o.o. Głównym celem firmy jest dostarczenie najlepszej jakości gazu przy zachowaniu gwarancji jakości, bezpieczeństwa i profesjonalnej obsługi. Firma posiada odpowiednią infrastrukturę magazynową i logistyczną przygotowaną do realizacji dostaw gazu do Klientów w wielu krajach Unii Europejskiej.  

Specjalizacja

Ściśle sprecyzowany profil działalności oraz koncentracja na tym, co potrafimy robić najlepiej z pewnością służą naszym Klientom. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w produkcji, logistyce i sprzedaży NOVATEK PAO oraz zespół profesjonalistów w Polsce możemy skutecznie zaspokoić zróżnicowane potrzeby zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych w zakresie produktów i usług związanych z rynkiem LPG. 

 

Przewaga konkurencyjna

Przewagą konkurencyjną Novatek Green Energy jest doskonałej jakości naturalny produkt pochodzący ze złóż Novatek PAO. Własne złoże czyni firmę niezależną od importerów gazu w Polsce, zapewniając stabilność dostaw najwyższej jakości gazu przez cały rok w cenach producenta. 

 

Transport i dystrybucja

Gaz jest bezpośrednio dostarczany do Polski transportem kolejowym przy wykorzystaniu własnych wagonów dedykowanych tylko do transportu Novatek LPG. Dystrybucja i magazynowanie odbywa się w obiegu zamkniętym zapewniając wszystkim Klientom oryginalne pochodzenie gazu.  

 

Terminale przeładunkowe

Novatek Green Energy posiada dwa własne terminale przeładunkowe gazu płynnego Novatek Południe koło Kielc oraz Novatek Zachód w Krzyżu Wielkopolskim. Firma współpracuje także z terminalami partnerskimi na terenie kraju.  

  

Członkostwo w organizacjach

Novatek należy do grona firm członkowskich Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, która została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG.

W 2018 roku spółka dołączyła do grona firm członkowskich Polskiej Platformy LNG, która została założona w 2017 roku. Organizacja skupia pracodawców z szeroko rozumianej branży skroplonego gazu ziemnego oraz współpracuje z podobnymi zagranicznymi partnerami.

 

Od września 2019 roku spółka jest członkiem Zunkunft Erdgas – założonej w 2013 roku organizacji zrzeszającej ponad 140 innowacyjnych firm energetycznych i technologicznych działających na rynku gazu ziemnego w Niemczech i w Austrii.

 

W grudniu 2019 roku spółka dołączyła do grupy firm członkowskich Polskiej Izby Gazu Płynnego, która powstała w 2004 roku w Warszawie jako zrzeszenie dystrybutorów gazu LPG i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, zakupu i rozlewu gazu płynnego.

logo POGP
 

PPLNG
Logo PIGP